Egzamin zawodowy

Drukuj


W tym dziale zapoznacie się z informacjami dotyczącymi egzaminu zawodowego, jego organizacją i przebiegiem.


Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie aktualne wymogi, terminy egzaminów zawodowych oraz inne pomoce.

 


- Technik elektronik

- Technik elektryk

- Technik handlowiec

- Technik informatyk

- Technik mechanik

- Technik fototechnik